دانا د آرموند قدم های عمیقی می گذارد فیلم سوپرایرانی جدیدترین و او را به شدت سوار می کند

12:47
1251

دانا با همسر سابق خود دیلن مشاجره می کند. او از زمان شکسته شدن مجدداً ازدواج کرد اما او همچنان دردسرهای زندگی فیلم سوپرایرانی جدیدترین خود را وارد می کند!