من بچه نگهدار جدیدترین سوپرایرانی را گرفتار بازی با گربه او

01:01
1133

این بچه نگهدار ناز فکر کرد وقتی پاهایش را پهن می کند خانه را به خودش دارد و شروع به مالیدن بیدمشک می کند. کارفرمای او زود به خانه می آید و کاملاً او را جلب می کند و پیشنهاد می کند که جدیدترین سوپرایرانی بیدمشک را برای او بکشد